Ta strona wykorzystuje  cookie

Informujemy, iż nasza strona wykorzystuje technologię  cookies, a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).


Zgadzam się

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SPÓŁKI LEONMASZ

Administratorem danych osobowych jest

Leonmasz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

35-005 Rzeszów, Pl.Jana Kilińskiego 2,

NIP 517-03-71-749

KRS 0000578776

Email info@leonmasz.com.pl

Telefon 177150316

Leonmasz Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:

Leonmasz Sp. z o.o. realizuje przetwarzanie Danych Osobowych, jako podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016  Nr 119/1), zwanego dalej „RODO”.

 

Cele przetwarzania zebranych danych,zgodnie z art.6 ust.RODO

Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi   ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną

W zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody w dowolnym czasie poprzez :

  1. Wyslanie wiadomosci na adres e-mail Administratora info@leonmasz.com.pl
  2. Pisemnie na adres: 35-005 Rzeszów,Pl. Jana Kilińskiego 2
  3. Z wykorzystaniem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej w zakładce kontakt

         bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na  

         przetwarzanie danych osobowych.

Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz i wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Dane Użytkownika będą przetwarzane i przechowywane przez czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody czas przetwarzania będzie zależny od czasu trwania zgody, tj. do czasu jej odwołania lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 Serwis nie dokonuje automatycznego przetwarzania – profilowania w rozumieniu RODO polegającego na wykorzystaniu danych osobowych podanych przez Użytkownika do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy jej sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, wiarygodności oraz zachowania Użytkownika.

W osiągnięciu wskazanych powyżej celów, przetwarzamy dane osobowe Użytkownika sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi w celu zapewnienia Użytkownikowi najwyższej jakości usług. Podmioty te przetwarzają dane osobowe w Naszym imieniu i są zobowiązane do zachowania ich pełnej poufności. Dane osobowe przekazujemy również podmiotom, które świadczą dla Użytkownika usługi powiązane z naszymi usługami, a które są odrębnymi administratorami danych osobowych przetwarzającymi Państwa dane we własnym imieniu – należą do nich firmy kurierskie czy pocztowe, banki oraz instytucje płatnicze.

Informacja o stosowaniu przez nas plików “cookies” 

Nasz serwis www wykorzystuje pliki cookie w celu odróżnienia Państwa od innych użytkowników naszego serwisu www. Pomagają nam one w zapewnieniu Państwu dobrej obsługi podczas przeglądania naszego serwisu www oraz pozwalają nam usprawnić jego funkcjonowanie. [Kontynuując przeglądanie tego serwisu www, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies.]

Plik cookie, to małe pliki zawierające litery i cyfry, które przechowywane są po stronie Państwa przeglądarki lub na dysku twardym Państwa komputera, o ile wyraziliście Państwo na to zgodę. 

Kontakt

LEONMASZ SPÓŁKA Z O.O.

ul. PLAC JANA KILIŃSKIEGO 2
35-005 RZESZÓW

NIP: 5170371749
Tel. 177150316
Fax 177150317